Gray Bar

GENEL ÇALIŞMALAR

GENEL ÇALIŞMALAR 

1)    KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA

Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumun en açık ve net şekilde kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimliği belirleyen çalışmalar çok önemlidir, çünkü kurumsal kimlik isim gibi sabit bir unsurdur.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?
Kurumsal kimlik şirketin görünen yüzüne verilen isimdir. Şirketlerin imajını büyük ölçüde kurumsal kimliği belirler. Kurumsal kimliği oturmuş firmalar çok daha güçlü bir güven duygusu verir.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Hizmetlerimiz
Rasyo Medya kurumsal kimliğinizi hazırlamaya en temel noktalardan başlar. Öncelikle firmanızı temsil eden logonuz ele alınır. Logonuzun değişmesi konusunda mutabakata varılırsa yeni bir logo hazırlanır. Kartvizitler, antetli kağıtlar, zarflar, fatura ve irsaliyeler ile müşteri ve çözüm ortaklarınıza ulaşabilecek her türlü basılı materyal için ayrı ayrı tasarımlar yapılır. Ufak ayrıntılar farkı yaratan en önemli unsurlardır.
İnternet siteniz de sizin kurumsal kimliğinizin en hayati unsurudur. Sitenin kaliteli görünmesi, doğru hazırlanmış olması, kolay algılanabilir olması, sizi doğru yansıtması son derece önemlidir. Rasyo Medya sitenizi doğru şekilde tasarlayıp; "hakkımızda", vizyonumuz", "misyonumuz", "tarihçe" gibi bölümlerin metinlerini de kurumunuz hakkında bilgilendirilmiş profesyonel editör ve metin yazarları aracılığıyla hazırlar.

2- KURUM VE KİŞİLERE ÖZEL YAZILAR 
Kurum ve kurumu temsil eden kişilere yönelik özel yazılar, kurum hakkında fikir veren önemli ve sabit bölümlerdir. Bu kapsama giren yazılar ise şunlardır: Başarı hikayesi, biyografi, tarihçe, kurumun bakış acısını özetleyen ve kurumsal web sitesinde yer alan “hakkımızda”, “vizyonumuz” ve “misyonumuz” adlı bölümler.

Başarı Hikayesi Yazımı Nedir?
Başarı hikayeleri okurlarına ilham verici özellikler barındıran, ilerlemeyi ve zafer duygusunu ön plana çıkartan hikayelerdir. Başarı hikayeleri farklı sektörel yayınlarda sıklıkla tercih edilen bir içerik biçimidir. Yapısında bulunan başarı, istikrar ve güvenilirlik düşüncelerinden dolayı tercih edilen başarı hikayesi zaman zaman firma tanıtım metinlerinde de kullanılmaktadır. Gelişen ve büyüyen şirketlerin yaygın olarak tanıtım metni olarak da kullandığı başarı hikayeleri doğru biçimde hazırlandığı takdirde okuyucuları üzerinde son derece olumlu bir etki bırakır. Bu etki söz konusu marka ve firmanın kalıcılığını vurgulamakla birlikte, markanın insani yönünü de ön plana çıkartmaktadır. Başarı hikayeleri öncelikli olarak kurumsal yayınlarda kullanılmaktadır. Ancak zaman zaman tanıtım, reklam çalışmalarına da kaynaklık eden başarı hikayelerine rastlanmaktadır.

Neden Başarı Hikayesi Yazımı?
Başarı hikayesi yazımı kullanıcıları üzerinde bıraktığı intiba nedeniyle tercih edilmektedir. İnsani yönü vurgulanan; istikrar, kalıcılık ve güven hislerini okuyucuları üzerinde bırakan başarı hikayeleri bu alanlarda bir imaj çalışması yapmak isteyen markalar için ideal örnekler oluşturmaktadır. Sektörel yayıncılık alanında ağırlıklı olarak kullanılan başarı hikayesi yazımı, uzun vadeli ve stratejik bir biçimde kullanıldığında markanın bilinirliliğini arttırmak isteyen şirketler için de doğru bir zemin oluşturmaktadır.

Başarı Hikayesi Yazımı Hizmetimiz
Rasyo Medya, şirketinizin ve sizlerin başarı hikayesini doğru ve uygun bir şekilde hazırlar ve bu çalışma farklı mecralarda kullanılır. 

Biyografi Yazımı Nedir?
Biyografi, kelime anlamı bakımından “bir kişi ya da kurumun yaşadığı tüm evrelerin sıralanarak anlatıldığı yazı biçimi” demektir. Kurum kültürünüzü geliştirmek ve paydaşlarınızın motivasyonlarını arttırmak için kurumunuzdaki önemli kişilerin, kurumun kendisinin veya bir alt markanın biyografisini yayınlayabilirsiniz.
Bir insan veya kurum için bu yaşam mücadelesi yıllar sürse de bu sırada biriken anılar ve sorunların çözülüş biçimleri, okurlar için çok kısa sürede alınabilecek önemli hayat dersleri içerir. Kurumunuz veya onun içerisindeki kişilerden biri için biyografi yazımı hazırlatmak, tüm bu hayat derslerini ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır.

Neden Biyografi Yazımı?
Bir kişinin veya kurumun kendi imkanları ile biyografisini yazması zorlu bir süreçtir ve bazen sağlıklı bir sonuç vermez. Birçok yönetici için böyle kapsamlı bir içerik hazırlama çalışmasını yapacak zaman ve odaklanma imkanı yoktur. Genellikle, önemli yöneticiler bir gün mutlaka otobiyografilerini yazmak isterler. Doğru biyografi yazarını bulmak, bütün bu problemleri ortadan kaldıracak ve ortaya profesyonelce yazılmış bir biyografi çalışması çıkacaktır.
İyi bir biyografi yazımı işlemi için öncelikle ne tip bir hikayeye ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Hayat hikayeniz, belli bir dönemde olan olaylar, kariyerinizdeki (veya kurumunuzun gelişimindeki) önemli olaylar, siyasi gelişmeler gibi birçok tema ile biyografi yazılabilir. Biyografi yazımı için size, belirlenmiş sorular mutlaka sorulacaktır. Ancak bu sorulara ek olarak belirtmek isteğiniz özel hususlar varsa, bunları da belirtmeniz biyografinin başarısını arttıracaktır.

Biyografi Yazımı Çözümlerimiz
Kurumunuzun, markanızın veya sizin biyografinizin profesyonel biçimde hazırlanması için ajansımızla çalışabilirsiniz. Başınızdan geçenlerden aldığınız hayat dersleri ile kurum kültürünüzün güçlenmesini sağlamak ve ileriye dönük bir “anı” bırakmak için biyografi yazımı çözümleri sunuyoruz.

Hakkımızda, misyonumuz ve vizyonumuz yazıları
Kurumların web sitelerinde yer alan bu bölümler, kurumun kendini en net şekilde ifade etme alanlarıdır. “Hakkımızda” başlığıyla yer alan bölümde şirket kısaca ama tüm önemli detaylara da yer verilmeye çalışılarak anlatılır. Bu bölümde kurumu sektöründeki diğer binlerce kurumdan ayıran ve tercih edilmesini sağlayacak özelliklerinin neler olduğu inandırıcı ve açık bir şekilde vurgulanmalıdır. Bu bölüm okuyan kişilerde kuruma olan sempatiyi ve güveni arttırıcı şekilde kaleme alınmalıdır.
“Misyonumuz” adlı bölümde kurumun yaklaşımındaki temel değerler dile getirilmeli, kısa ve öz olarak kurumun yapısı ve en fazla önem verdiği unsurlar ifade edilmelidir.
“Vizyonumuz” adlı bölümde ise kurumun orta ve uzun vadeli hedefleri aktarılır. Bu bölümler iddialı ama aynı zamanda da samimi ve gerçekçi bir tarzda kaleme alınmalıdır. 

3- ÜRÜN YA DA HİZMET DETAY YAZIMI
Ürün ve Hizmet Detay Yazımı Nedir?
Üretici ve satış yapan firmaların ürünlerini tanıtması için öncelikli olarak kullanıcılarına ürün hakkında detaylı bilgi vermesi gerekmektedir. Ürün detay yazımı bu amaç altında son kullanıcıya ve dağıtıcı firmalara yönelik ürün bilgilerinin hazırlanmasını kapsayan hizmetler bütünüdür. Ürün ya da hizmet detay yazımı doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığı takdirde satışın en önemli ilk adımı olan tanıtım gerçekleşmiş olur. Tanıtımı başarılı olan bir ürün ya da hizmet satışa doğru gidecek adımların ilkini tamamlamış demektir. Ürün ve hizmet detay yazımının ölçülü bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Boğucu detaylar ürünle ilgilenen ya da ilgilenmesi muhtemel kişileri kendisinden uzaklaştırırken, yetersiz bilgi içeren ürün detayları da potansiyel müşterileri farklı kanallara yönlendirecektir. Bu nedenle ürün detay yazımı kendi içerisinde ayrı bir disiplini oluşturmaktadır. 

Neden Ürün Detay Yazımı?
Ürün detay yazımı potansiyel müşterileri satışa çevirmek için kilit öneme sahiptir. Profesyonel bir şekilde ele alındığı takdirde oldukça yüksek ikna potansiyeline sahip olan ürün detay yazımı bu nedenle ürün tanıtımının da ilk aşamasını oluşturmaktadır. Satışa yönelik işlevsel öneminden dolayı ürün detay yazımı gerek son kullanıcıya gerekse de aracı firmalara başarılı bir şekilde hitap etmek isteyen tüm şirketler için önemlidir. Ürün detay yazımında bilgilerin kime hitap edeceğinin belirlenmesi ve üslubun buna göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Son kullanıcıya teknik detayların boğucu olmadığı bir bilgilendirme yapılması gerekirken, diğer potansiyel müşterilere detaylı ve anlaşılabilir açıklamalar sunulması lazımdır.

Ürün Detay Yazımı Hizmetlerimiz
Rasyo Medya; markanızın ve şirketinizin ürünlerinin hitap ettiği kullanıcılara yönelik etkili içerikler hazırlar. Müşteri adaylarınızı satışa ikna edebilmek için maksimum verimi sağlayacak doğru detay yazımı Rasyo Medya tarafından profesyonel bir hizmet biçiminde sunulur.

 


Çok eski bir tarayıcı kullanıyorsunuz

Modern web dünyasını en iyi şekilde kullanabilmek için tarayıcınızın versiyonunu yükseltmeniz gerekmektedir. Daha hızlı ve daha güvenli internet için Chrome kullanın veya web tarayıcınızı güncelleyin.

GÜNCELLE RMS